Vanaf sept: cursus Germaanse geneeskunde

Vanaf september 2018 workshops! Meer informatie volgt binnenkort.

De ontdekking van jouw ZELF in relatie tot de biologie van jouw lichaam.

Ontdek het wonder van de biologie in jouw Lichaam: Wanneer de huid van jouw gevoel het Licht van jouw Ziel dooft, zal jouw lichaam als reactie daarop jouw verborgen denken tonen.

De mens heeft op basis van zijn Dharma gekozen om in dit leven een PAD te gaan. Op dit PAD wordt de mens ook geconfronteerd met ziek-zijn. Ziek-zijn heeft een verbintenis met de Ziel op basis van het bewustzijn.

De huidige geneeskunde kent nagenoeg geen antwoorden op de oorzaken van ziek-zijn. Dit is logisch! De huidige geneeskunde houdt geen rekening met het bestaan van een Ziel. De Veda’s, een Hindoe wijsheid van meer dan 10.000 jaar jong, beschrijft op verschillende wijzen de Al-beZIELing.

Wie wel een oorzaak heeft gegeven voor minstens 90% van alle ziektegevallen is Dr. Ryke Geerd Hamer. Bij het achterhalen van de oorzaak speelt een deel van de Ziel, in dit geval het mentaal lichaam, een nadrukkelijke rol.
De oorzaken van ziek-zijn en hoe ons lichaam op allerlei soorten conflicten reageert, heeft Dr. Hamer beschreven op basis van de 5 biologische wetten. Deze wetten zijn getoetst aan meer dan 40.000 onderzoeken. Deze wetten worden toegepast binnen de Germaanse geneeskunde (GNM). Deze heelkunde is op 105 punten verifieerbaar.

Info & Aanmelding : 06-24490072  (Franca) en/of 06-15160701 (Boudewijn)
info@ayurvedainstituut.com of boudewijn-blum@hotmail.com 

————————————-

Bij verschillende gelegenheden heb ik diverse mensen geïnformeerd omtrent de zuiverheid – en werking van deze heelkunde. Sommige Zielen mocht ik zelfs een handreiking geven omtrent de oorzaak van hun fysieke en mentale “gezondheid” en hen, met deze kennis, tot heling laten komen.
Van verschillende ziekten hebben dus 90% een directe relatie met de psyche: het bewustzijn of de Ziel.
De omgeving, maar ook de betrokkene zelf, reageert dikwijls met de opmerking “Het zit tussen de oren.” Dit is daadwerkelijk juist. Dr. Hamer heeft middels de GNM vastgesteld, dat bij ieder conflict ook één van de 6 delen van de hersenen wordt betroffen.

Het bewustzijn is de informatiedrager van onze Ziel. Ook speelt een rol, dat er bij elke “ziekte” een synchroniciteit is : een parallelle gebeurtenis in het leven, waarvan men zich pas achteraf bewust wordt. Een gebeurtenis om het bewustzijn te verhogen. Dr. C.G. Jung zegt daarom: “Alles waarvan we ons niet bewust zijn, komt terug onder de vorm van het lot!”

Bij voldoende belangstelling wordt vanaf 6 september 2017 een cursus GNM gegeven in Het Ayurvedisch Instituut, Hippocrateslaan 40, 9728 HJ Groningen. In een 7-tal lessen wordt een vrij breed gebied van de GNM behandeld.
Voordat de 7 lessen worden gegeven, wordt vooraf in één les uitleg gegeven wie de mens nu feitelijk is, zodat de biologische reactie van het lichaam op een conflict beter is te plaatsen.

Deze uitleg vindt plaats d.m.v. een PPT-presentatie met als titel : Een ontmoeting met jouw Ziel; Een voordracht voor alle zoekers naar de omhelzing van hun Ziel.

De lessen zijn ingepland op de eerste de woensdagavond van de maand van 19.30 tot 22.00 uur van de maand. De data zijn : 6 september 2017, 4 oktober, 1 november, 6 december, 3 januari 2018, 7 februari, 7 maart en 4 april.

Het doel van cursus is, dat je – na een 7-tal bijeenkomsten het principe van de GNM begrijpt en – in de toekomst zelf het lichaam kan volgen bij de biologische veranderingen ervan en jij zelf een helingsproces in gang kan zetten .

De cursus vraagt geen uitgebreide eigen studie. Wel een jeugdige nieuwsgierigheid!
Van de te behandelen onderwerpen worden de stukken 1 week voorafgaande aan de cursusdag toegezonden.
Over het te behandelen onderwerp worden diverse allerlei praktijkvoorbeelden gegeven en ook worden de cursisten uitgenodigd zelf voorbeelden aan te reiken. Dit verlevendigt de avond en het samen beleven van de GNM.

De vergoeding bedraagt €. 12,50 per les. De lessen duren 2,5 uur inclusief een pauze van 15 minuten. Verwacht wordt dat het lesgeld van €. 100,00 bij aanvang van de cursus wordt betaald.

—————————————

De te behandelen onderwerpen van deze cursus:

Een ontmoeting met jouw Ziel. Tijdens deze presentatie wordt tevens de basis van de Germaanse geneeskunde uitgelegd. Hoe het lichaam als zelfstandige entiteit op het mentale lichaam (het dwangmatig denken) van een mens reageert en dat daardoor alleen de mens zichzelf kan helen. 

Uitleg 5 biologische wetten

Binnenste kiemblad – entoderm – brokconflicten + sporen 

Middelste kiemblad – oud & nieuw mesoderm – Eigenwaarde conflicten + geraamte, spieren, pezen/zenen, vet- & bindweefsel, kraakbeen en lymfevaten + leukemie

Buitenste kiemblad – ectoderm – scheidings- en territoriumconflicten, dit gekoppeld aan de regels van de weegschaal + 4 soorten hartfalen / – infarcten

Borst-, prostaat-, baarmoeder-, teeltbal kanker. Alsmede diabetes & hypoglykemie. Entoderm en ectoderm. De oorzaak van diabetes is een aanvals- of verdedigingsconflict. De oorzaak van hypoglykemie is een angst/walging conflict. (baarmoederhalskanker heeft de oorzaak vanuit het 3e kiemblad een scheiding/territoriumconflict)

Buitenste kiemblad – ectoderm – scheidings- en territoriumconflicten, dit gekoppeld aan retardaties (=emotionele ontwikkelingstop) + constellaties. Constellaties zijn dubbel-inslagen en wanneer de territorium gebieden schrikangst en territorium erger raken veroorzaakt dit autisme: gradatie 1 t/m 5 (o.a. Asperger). Tot en met 21 / 25 jaar vertaalt zich dit bij de mens in een emotionele ontwikkelingstop (= retardatie). Een constellatie wordt veroorzaakt door een dubbelinslag in beide hemisferen of cortex. 

Buitenste kiemblad – ectoderm – scheidings- en territoriumconflicten, dit gekoppeld aan de huid en (post)motorische & sensorische cortex & Morbus Parkinson
Bijgevoegde documenten als te bespreken onderwerpen zijn: eczeem neurodermitis, buitenste huidschema & mondvliesschema, huid-excessen 22 pagina’s, morbus Parkinson, voorbeeld van site www.germaansegeneeskunde.info/ laatste artikelen: jeuk, scheidingsconflict aan de huid.